Breda öron

maj 3rd, 2010

I Ola Wikanders essäsamling Orden och evigheten kan man läsa att den forntida konungen Gilgamesh, från staden Uruk i Mesopotamien, beskrivs på akkadiska (ett utdött språk) med en fras som betyder ‘breda öron’. Detta var en metafor för ”djup insikt och förståelse”. Kungen var alltså klok.

Jag tycker detta är en väldigt lyckad metafor som genast borde få nytt liv. För den som har förmågan att lyssna till många olika röster i många olika sammahang får både en bred lyssrepertoar (Adelmann 2002) och ett brett kunskapsregister. Breda öron helt enkelt. Så om du vill bli klok och bildad måste du skaffa dig breda öron.
Hälsa och tycker,
Kent

Posted by lyssna.org

Trackback URL for this entry